Power poses voor persoonlijke presence

Hoe we staan beïnvloedt onze manier van spreken en toont hoe we over onszelf denken. Het is van essentieel belang dat we ons bewust zijn van onze houding en dat we wanneer het nuttig is, power poses gebruiken.

Zoals jullie weten ben ik coach en trainer voor 3 Plus International. Deze organisatie voorziet programma’s voor high potential vrouwen en bedrijven die geloven in een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Ik schrijf regelmatig artikels voor hen en dit is het meest recente. Lees hier als je de Engelse versie wilt lezen.

Hieronder volgt vertaling, met dank aan Elsje Claessens.

Mogelijk heb je al gehoord over het onderzoek dat Dana Carney, Amy Cuddy en Andy Yap deden naar de invloed van bepaalde houdingen op de fysiologie van het lichaam. Het besluit van hun studie uit 2010 was, dat bepaalde houdingen de aanmaak van testosteron en cortisol in het lichaam beïnvloeden, wat op zijn beurt een invloed heeft op ons risicogedrag en onze gevoelens van macht/kracht.

Expansieve, brede houdingen deden het testosterongehalte stijgen en het cortisolgehalte dalen, waardoor het risicogedrag en machtsgevoel verhoogden. Ingehouden poses hadden het omgekeerde effect.

Als trainer in lichaamstaal en Taiji, een Chinese krijgskunst, is houding de hoeksteen van mijn lessen en mijn dagelijkse praktijk.Volgens mij is een goede houding essentieel voor zowel je gezondheid als je persoonlijke (aanwezigheid/présence).

STUDIES OVER KRACHTIGE POSES

Toen in 2010 de resultaten van de studies over machtige houdingen bekend raakten, was ik erg blij dat ze leken te bevestigen wat ik in het echte leven ook had opgemerkt. Sinds 2015 hebben ook andere wetenschappers getracht het onderzoek naar wat intussen bekend staat als “machtshoudingen” over te doen. Maar zij konden de resultaten van de vorige studie niet reproduceren – er werden geen verhogingen van het risicogedrag of hormonale veranderingen waargenomen.

Desondanks constateerde men wel opnieuw het subjectievere resultaat van een verhoogd machtsgevoel. Voor meer details zie hier.

Een van de oorspronkelijke onderzoekers van de studie uit 2010, Amy Cuddy, werd beroemd door haar werk. Na de onvolledige resultaten van de studie van 2015 werd vooral zij ervan beschuldigd het oorspronkelijke onderzoek mogelijk niet behoorlijk te hebben uitgevoerd. Om meer te weten te komen over wat er gebeurde, zie dit uitgebreide en objectieve artikel.

Persoonlijk was ik teleurgesteld dat de studie in 2015 de resultaten uit de voorgaande studie niet bevestigde. Maar ik was wel blij dat ten minste het gevoel van macht/kracht dat mensen ervaren bij het aannemen van brede poses bevestigd werd.

HOUDING BRENGT ONS ZELFBEELD OVER

Het lijkt erop dat de media in het algemeen het feit ontkennen dat er een verband is tussen wat we met ons lichaam doen en onze gevoelens en ideeën over onszelf. Onze houding bepaalt niet enkel hoe we ons zélf voelen maar brengt ons zelfbeeld ook heel duidelijk over aan anderen.

In mijn 25-jarige ervaring als taiji en qigong lerares, zie ik dagelijks hoe belangrijk houding is. Hoe iemand over zichzelf denkt en hoe iemand zich voelt, zit in het lichaam. Waar anders zou dit tot uiting kunnen komen?

In mijn lessen leren mensen rechter/groter te staan en zich beter in hun vel te voelen. Mijn leerlingen zeggen vaak dingen als: “Ik had eindelijk de moed om uit die of die moeilijke situatie te stappen.” Of “Ik voel me nu sterker en ben beter in staat om weerwoord te bieden aan mijn vervelende buur.”

Ik had een studente die steeds zuchtte en haar hoofd liet hangen wanneer ze over iets praatte waar ze het moeilijk mee had. Toen ik haar wees op wat ze deed, begon ze te letten op wat ze zei en de daarbij horende bewegingen. Ze liet haar hoofd niet meer hangen en besefte dat die ‘moeilijke’ dingen uiteindelijk niet zo moeilijk waren.

HUMEUR-OPWEKKEND STAPPEND

Er zijn verschillende studies uitgevoerd, zoals deze, waarbij mensen die bewust een vrolijke of droevige manier van stappen imiteren, waarneembare veranderingen in hun gemoedstoestand opwekken.

Onze gemoedstoestand kan onze manier van stappen aantasten: met hangende schouders als we triest zijn, met verende tred als we vrolijk zijn. Maar in dit onderzoek merkte men dat het ook andersom werkt. Proefpersonen die de opdracht kregen om op een depressieve manier te lopen, met minder armbewegingen en naar voren hangende schouders, voelden zich slechter dan diegenen die vrolijker moesten lopen.

Een ander, voorafgaand onderzoek door Wilkes et al, bestudeerde of een verandering van houding de negatieve invloed en de vermoeidheid kon verminderen bij mensen met een milde tot matige depressie tijdens het uitvoeren van een belastende taak.

De onderzoekers startten vanuit de aanname dat: ‘een ingezakte houding een diagnostisch kenmerk van depressie is. Terwijl onderzoek aantoont dat een opgerichte houding de eigenwaarde en de gemoedstoestand verbetert bij gezonde deelnemers, er op dit vlak weinig onderzoek is gedaan op depressieve proefpersonen. In deze studie lieten we de deelnemers willekeurig in hun gewone of in rechte houding zitten en brachten fysiotherapie tape aan.’

Fysiotherapie tape wordt aangebracht om milde manipulaties van de ruggegraat op te wekken. De resultaten van de studie suggereerden dat het aannemen van een rechte houding een positief gevoel zou kunnen vergroten en vermoeidheid zou kunnen verminderen. Het kan ook de focus op zichzelf verminderen bij mensen met een milde tot matige depressie. De onderzoekers meldden verder dat: ‘toekomstig onderzoek manipulaties van de houding over een langere periode dient te bestuderen bij proefpersonen met een klinisch gediagnostiseerde depressie.’

UITDRUKKINGEN DIE BIJ ONZE HOUDING PASSEN

Onze houding beïnvloedt ook onze verbale uitdrukkingen. Als we ons niet geweldig voelen zijn we ‘down’, laten we ons hoofd hangen, etc. Dit zijn allemaal zinnen die een neerwaartse beweging uitdrukken. Het omgekeerde geldt ook. Als we ons goed in ons vel voelen, voelen we ons opgetogen, in hogere sferen, lichthartig – uitdrukkingen die een opwaartse beweging maken.

Probeer deze oefening eens:
Sta recht, hef je armen in de lucht alsof je een wedstrijd gewonnen hebt en zeg: “Ik voel me een complete mislukkeling.”

En dan het tegenovergestelde:
Sta of zit in een gebogen houding en zeg: “Ik voel me oppermachtig.”

Hoe voelde dat? Kon je het gevoel goed uitdrukken in een tegenovergestelde houding?

Ik gebruik deze oefening heel vaak in mijn training en mensen beginnen dan meestal te lachen omdat ze merken dat het onmogelijk is.

HET IS ALLEMAAL VERBONDEN

Volgens mij zijn houding, mindset en gevoel intrinsiek met elkaar verbonden. En wanneer je dingen in je leven wil veranderen, is het veranderen van je houding even belangrijk als het veranderen van je mindset. Wanneer je bijvoorbeeld gebogen zit en je schouders intrekt, kan je leren je daarvan bewust te worden en je houding verbeteren. Af en toe even een brede, uitgestrekte houding aannemen zal echter geen verschil maken. Steeds opnieuw rechtop gaan staan, je telkens weer bewust zijn van wat je doet en dit veranderen is wat het verschil maakt. Opdat het lichaam zich herinnert wat een goede houding is, is het nodig om de aanpassingen keer op keer, dag in dag uit meerdere keren per dag te herhalen. Hoe vaker je dit oefent, hoe meer je lichaam zich zal herinneren en zal ‘incorporeren’ hoe het is om fier rechtop te staan en je vrij en open te voelen.

Je kan me altijd contacteren voor persoonlijk coaching en corporate training.

Deze pagina is ook beschikbaar in: Engels

Andere blogartikelen die je mogelijk ook interessant vindt:

Geplaatst in Blog, Lichaamstaal Training Getagd met , , , , , , , , , , , , , ,

Reacties zijn gesloten.